Veiligheidsopleidingen - MaSEOS

Veiligheidsopleidingen

Home / Veiligheidsopleidingen

Elke fabrieksvloer ziet er anders uit. Uw medewerkers worden dus blootgesteld aan specifieke risico’s. Onze trainingen vertrekken altijd van die specifieke context. Verder besteden we ook steeds veel aandacht aan:

Veiligheidsattitude

veilig gedrag gaat veel verder dan het correct hanteren van een machine en het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen. We zorgen ervoor dat uw medewerkers straks bij elke handeling van nature oog hebben voor de veiligheid van zichzelf en van hun collega’s. Zo vermijden we veel ongelukken.